Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 21
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 01.12.2020

  • 3. Shqyrtimi i raportit të auditimit për pasqyrat vjetore financiare të vitit 2019, për Postën e Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 01.12.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019, për Kompaninë Rajonale të Mbeturinave Uniteti Sh.a

  • 4. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019, për Kompaninë Trainkos Sh.a.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 24.11.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019, për Kompaninë Stacioni i Autobusëve Prishtinë

  • 4. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019, për Ministrinë e Shëndetësisë

   Raportim
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 17.11.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të auditimit për Pasqyrat Vjetore Financiare të vitit 2019, për Kompaninë Regjionale të Ujitjes Drini i Bardhë.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me 10.11.2020