Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 12
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 0
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Diskutim lidhur me monitorimin e zbatimit të Ligjit për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Diskutim lidhur me monitorimin e zbatimit të Ligjit për Shërbimin e Jashtëm

  • 4. Diskutim rreth vizitës së delegacionit homolog nga Kuvendi i Shqipërisë.

 • Të pranishëm: Ariana Musliu-Shoshi , Branislav Nikolić , Fidan Jilta , Fitore Pacolli- Dalipi , Gazmend Gjyshnica , Mirlinda Sopi- Krasniqi , Time Kadrijaj

  Munguan: Arben Gashi , Enver Hoxhaj , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Kujtim Shala

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e kaluara

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Planit të veprimit për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për shërbimin e jashtëm të Republikës së Kosovës Nr. 03/L-122

   I miratuar
  • 4. Informatë me shkrim lidhur me vizitën e Komisionit në Republikën e Shqipërisë

  • 5. Formimi i Grupit parlamentar të Miqësisë me Parlamentin e Bangladeshit

  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Ariana Musliu-Shoshi , Branislav Nikolić , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Fitore Pacolli- Dalipi , Gazmend Gjyshnica , Time Kadrijaj

  Munguan: Arben Gashi , Enver Hoxhaj , Fidan Jilta , Kujtim Shala , Mirlinda Sopi- Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Takim me deputeten në Parlamentin e Republikës së Kroacisë, Ermina Lekaj-Përlaskaj

 • Të pranishëm: Arben Gashi , Ariana Musliu-Shoshi , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Fidan Jilta , Fitore Pacolli- Dalipi , Kujtim Shala , Time Kadrijaj

  Munguan: Branislav Nikolić , Enver Hoxhaj , Gazmend Gjyshnica , Mirlinda Sopi- Krasniqi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura më 17 qershor, 15 e 28 korrik dhe 22 shtator 2020

  • 3. Shqyrtimi i draft - Planit të Punës së Komisionit

   I miratuar
  • 4. Formimi i grupit punues për mbikëqyrjen e Ligjit për shërbimin e jashtëm

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Arben Gashi , Ariana Musliu-Shoshi , Enver Hoxhaj , Fidan Jilta , Fitore Pacolli- Dalipi , Gazmend Gjyshnica , Kujtim Shala , Mirlinda Sopi- Krasniqi , Time Kadrijaj

  Munguan: Branislav Nikolić , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit te dites

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i ftesës së Komisionit drejtuar Kryeministrit për të raportuar lidhur me 'zotimin' e Qeverisë për pezullimin e angazhimit të RKS në organizata ndërkombëtare dhe vizitën e tij në Uashington para udhëtimit të tij në SHBA.

   I miratuar
  • 3. Iniciativa e komisionit për t’iu adresuar komisioneve parlamentare për punë të jashtme të vendeve të Evropës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës

   I miratuar
 • Të pranishëm: Arben Gashi , Ariana Musliu-Shoshi , Fatmire Mulhaxha - Kollçaku , Fidan Jilta , Gazmend Gjyshnica , Kujtim Shala , Mirlinda Sopi- Krasniqi , Time Kadrijaj

  Munguan: Branislav Nikolić , Enver Hoxhaj , Fitore Pacolli- Dalipi

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Diskutim lidhur me planin e punës së Komisionit

  • 4. Të ndryshme