Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 28
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 6
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë, 27.11, 03.12, 04.12, 11.12 dhe 15.12.2020

  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Diskutim lidhur me adresimin e rekomandimeve të dala nga Raporti i vendit i Komisionit Evropian për vitin 2020

  • 3. Shqyrtimi i kërkesave buxhetore të institucioneve/agjencioneve, të cilat bien në fushëvperim të Komisonit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit.

  • Rendi i ditës
  • 1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë,11.11 dhe 25.11.2020

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Komisionit Funsional në Projektligjin nr. 07/L-029 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr 04/L-089 për deminim humanitar

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i vendimit për plotësim-ndryshimin e nenit 81 të Rregullores së Kuvendit të Kosovës

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Propozimi dhe miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura me datë 12.10, 20.10, dhe 27.10.2020, 03.11.06.11.2020

  • 3. Shqyrtimi i propozimeve për zgjedhjen e 1 (një) anëtari të Komisionit për Kërkesa Pronësore dhe 2 (dy) anëtarëve të Komisionit për Verifikim dhe Vendosje për Prona

  • 4. Njoftim me shkresën e Përfaqësuesit Special të Bashkimit Evropian, z Tomas Szunyong, për emërimin e SHT Karin Hernmark Ahliny, Ambasador i Suedisë, anëtar i Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë Kosovare për Verifikim dhe Krahasim të Pronës

  • 5. Shqyrtimi i shkresës së z. Artan Qerkini përfaqësues i z. Malcolm Simmons, ish kryetar i Asamblesë së Gjyqtarëve të EULEX-it, “Përgjigje në ftesën për të dëshmuar para Komisionit për Legjislacion”

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i Raport plotësues me amendamente për Projektligjin nr. 07/L-016 për rimëkëmbjen ekonomike–COVID-19

   I miratuar