Index

Kalkulatori i projektligjeve

Përmes kalkulatorit të projektligjeve ju mund të plotësoni anketën për projektligjet kryesore të cilat janë në fazën e shqyrtimit në Kuvend dhe të jepni komentet tuaja në rast se konsideroni se duhet ndryshime. Kësisoj, synojmë të kemi ndikim dhe informim më të madh të qytetarëve në procesin e hartimit të ligjeve.

Nuk ka të dhëna