Të gjitha pyetjet

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Fikrim Damka

  Përshëndetje i nderuar z. Damka ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Haxhi Shala

  Përshëndetje i nderuar z. Shala ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Kujtim Gashi

  Përshëndetje i nderuar z. Gashi ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Bedri Hamza

  Përshëndetje i nderuar z. Hamza ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Fatmir Rexhepi

  Përshëndetje i nderuar z. Rexhepi ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Shkelzen Hajdini

  Përshëndetje i nderuar z. Hajdini ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Yllza Hoti

  Përshëndetje e nderuar znj. Hoti ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Mimoza Kusari-Lila

  Përshëndetje e nderuar znj. Kusari- Lila ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020), Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020), Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020), Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Shkumbin Demaliaj

  Përshëndetje i nderuar z.Demaliaj ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020),  Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020),  Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020),  Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe  Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 27/02/2020 Pyet: Skenderbe Sadikaj Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Hekuran Murati

  Përshëndetje i nderuar z.Murati ! Po ju shkruaj lidhur me një kërkesë të parashtruar nga ana e praktikantëve të Gjykatës së Apelit të Kosovës sa i përket ligjit për buxhet të vitit 2020, në të cilin kërkojmë të parashihet shuma financiare e cila do të shërbejë që praktika një vjeçare të paguhet, përmes një kompensimi minimal (të barasvlefshëm me pagën minimale në Kosovë). Kërkesën e kemi drejtuar tek Kryeministri (vulë pranimi datë 24.02.2020),  Kryetarja e Parlamentit (nr.prot. 162.20, njësia 101-KRK, datë 24.02.2020),  Ministri i Financave dhe Transfereve (njësi 01, nr.prot.167, datë 24.02.2020),  Ministrja e Drejtësisë (nr.01-175, datë 24.02.2020) si dhe  Këshilli Gjyqësor i Kosovës (nr.prot.01/, datë 24.02.2020). Duke marrë parasysh që Qeveria e Republikës së Kosovës sjell draftligjin për buxhet të vitit 2020 në Kuvendin e Kosovës, e më pas komisioni përgjegjës për shqyrtimin e të njëjtit është Komisioni për Buxhet dhe Transfere, kërkojmë nga ju që ta mbështesni kërkesën tonë.

 • 26/02/2020 Pyet: Afrim Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Fatmire Mulhaxha - Kollçaku

  Përshëndetje deputetja Mulhaxha – Kollçaku, pyetja ime ka të bëj me hartimin dhe miratimin e Kodit Civil të Republikës së Kosovës, kur do të vi në Kuvend? Shpresoj që me këtë kod do të rregullohet çështja e pronave, sepse tash e sa kohë kam mbetur peng i saj për shkak të pamundësisë së legalizimit të banesës meqë toka është në pronësi të komunës. Gjitha të mirat!

 • 25/02/2020 Pyet: Bardhyl Sogojeva Komuna: Prishtinë Për deputeten/in: Salih Zyba

  Përshëndetje deputeti Zyba, do të doja të dija se a do të ndërmirret diçka për mërgimtarët për pagesat që obligohen t’i kryejnë me shuma të larta nëpër kufijët e Kosovës?

 • 13/02/2020 Pyet: Ymer Berisha Komuna: Pejë Për deputeten/in: Ali Berisha

  Përshëndetje i respektuar z.Ali Berisha, pas dorëheqjes së z. Ramush Haradinaj nga pozita e të parit të AAK-së, a jeni ju kandidat potencial për t’i prirë AAK- së? Sa i përket marrëveshjes me Serbinë, a do të ketë unitet edhe AAK-ja që ta dërgoi përfaqësuesin e vet në ekipin negociator? A do të bashkëpunoni ju deputetët e AAK-së me shumicën parlamentare, në atë masë që nëse vjen deri tek zgjedhjet e parakohshme të bëni koalicion me VV-në, pra koalicion VV-AAK?

 • 07/02/2020 Pyet: Albion Krasniqi Komuna: Prizren Për deputeten/in: Kadri Veseli

  Përshëndetje! Pyetja ime për ju është se kur do të miratohet Ligji për Komisionerin Parlamentar për Forcën e Sigurisë së Kosovës? Kjo pyetje vjen për shkak se tash e gati 7 vite shërbej si rezervistë në FSK, ku gjatë gjithë kësaj kohe vazhdimisht janë bërë shkelje të të drejtave të mija dhe pjesëtarëve të tjerë rezervë. Tashmë disa herë kam parashtruar ankesa informale, derisa para disa muajve dorëzova ankesë zyrtare pranë Ministrisë së Mbrojtjes, e cila pas një zvarritje prej gati 6 muaj u refuzua si e pa bazë ndonëse kisha baza të forta. Si shkak i kësaj jam detyruar t'i drejtohem gjykatës kompetente, ku nuk dihet sa do të jetë efektive, e cila po ashtu më ka shkaktuar shpenzime personale. Kur do të miratohet një ligj i ri për shërbimin në komponentin rezervë të FSK-ës? Ju faleminderit!

 • 07/02/2020 Pyet: Albion Krasniqi Komuna: Prizren Për deputeten/in: Daut Haradinaj

  Përshëndetje! Pyetja ime për ju është se kur do të miratohet Ligji për Komisionerin Parlamentar për Forcën e Sigurisë së Kosovës? Kjo pyetje vjen për shkak se tash e gati 7 vite shërbej si rezervistë në FSK, ku gjatë gjithë kësaj kohe vazhdimisht janë bërë shkelje të të drejtave të mija dhe pjesëtarëve të tjerë rezervë. Tashmë disa herë kam parashtruar ankesa informale, derisa para disa muajve dorëzova ankesë zyrtare pranë Ministrisë së Mbrojtjes, e cila pas një zvarritje prej gati 6 muaj u refuzua si e pa bazë ndonëse kisha baza të forta. Si shkak i kësaj jam detyruar t'i drejtohem gjykatës kompetente, ku nuk dihet sa do të jetë efektive, e cila po ashtu më ka shkaktuar shpenzime personale. Kur do të miratohet një ligj i ri për shërbimin në komponentin rezervë të FSK-ës? Ju faleminderit!