Profili i grupit parlamentar të 6+

Grupi parlamentar 6+ në krahasim me të gjitha grupet e tjera parlamentare ka moshën mesatare më të vjetër të deputetëve (49 vjet). Ky grup është i përbërë nga deputetë të katër komuniteteve të ndryshme në Kosovë ndërsa të gjithë deputetët e kësaj partie vijnë nga komuna e Prizrenit. 

Ke gjetur një fakt?

Na dërgo faktin e gjetur nga të dhënat e platformës dhe ne do ta përgatisim atë sikurse faktet e tjera që t’a shpërndash me shoqëri!