Pyetjet parlamentare të: Taulant Kryeziu

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur