Pyetjet parlamentare të: Uran Ismaili

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur