Pyetjet parlamentare të: Shkumbin Demaliaj

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur