Pyetjet parlamentare të: Ariana Musliu-Shoshi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
23/06/2020 Financa
I nderuar Kabinet qeveritar, Të nderuar kolegë deputetë, Jemi dëshmitarë se bashkatdhetarët tanë në diasporë janë ndër më meritorët për luftën, pavarësinë dhe shtet ndërtimin tonë. Bashkatdhetarët tanë janë ata, të cilët e ndajnë kafshatën e gojës me fam
Lexo më shumë
Hykmete Bajrami Po
23/06/2020 Arsim
I nderuar ministër, është e dijshme që pesha e rëndë e çantave, të cilët fëmijët tanë i bartin librat dhe pajisjet e tjera shkollore, është duke rrezikuar shëndetin e tyre. Njëkohësisht, duke shkaktuar dhimbje të boshtit kurrizor dhe lodhje të madhe e kj
Lexo më shumë
Ramë Lika Po
09/07/2020 Arsim
E nderuara kryetare, I nderuar ministër, Është një numër i konsiderueshëm i mësimdhënësve që janë me sëmundje të rënda shëndetësore, siç është sëmundja e kancerit, e zemrës, probleme me dëgjim dhe shikim, të cilët detyrohen të shkojnë në punë edhe p
Lexo më shumë
Ramë Lika Po
23/07/2020 Drejtësi
Si deputete e këtij Kuvendi kam pranuar shumë kërkesa dhe ankesa nga të rinjtë të cilët janë duke kryer praktikën profesionale në Gjykatat dhe Prokuroritë e Kosovës. Ata ankohen se përgjatë kohës që ushtrojnë praktikën nuk kompensohen fare për punën që b
Lexo më shumë
Selim Selimi Po
30/11/2020 Punë të Jashtme
I nderuar zoti kryeministër, Bazuar në raportin informues të datës 16 shtator 2020 nga zyrtari ndërlidhës policor në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Bruksel jemi njoftuar, se profesorit Muhamet Mustafa në cilësinë e ekspertit në bisedime me Serbinë
Lexo më shumë
Avdullah Hoti Po
10/12/2020 Punë të Jashtme
E nderuara ministre, Bazuar në Udhëzimin Administrativ të Ministrisë së Punëve të jashtme, konkretisht nr. 04/2015, neni 4, përcakton se ministria i paguan policat e sigurimit shëndetësor për përfaqësuesit e akredituar diplomatikë konsullorë të Republikë
Lexo më shumë
Meliza Haradinaj Po