Pyetjet parlamentare të: Hajredin Kuçi

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur