Pyetjet parlamentare të: Haxhi Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur