Votimi i Projektligjit për ratifikimin e kontratës financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin e impiantit të ujërave të zeza në Gjilan.

28/12/2020 11:48:58

Të pranishëm: 0

Munguan: 121

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 121