Votimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes për financim ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për Kredinë e Likuiditetit Emergjent së Infrastrukturës Jetësore

28/12/2020 11:48:58

Të pranishëm: 0

Munguan: 121

  • Pjesëmarrja në votim

Filtro

    Pro 0 vota

    Kundër 0 vota

    Abstenuan 0 vota

    Munguan 121