Pyetjet parlamentare të: Ismet Beqiri

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur