Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 10
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, z. Agim Veliu

   Raportim
  • 3. Diskutim lidhur me nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për plotësim ndryshimin e Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës dhe nismën legjislative për hartimin e Projektligjit për plotësim ndryshimin e Ligjit për KPM-në

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportimi i Ministrit të Ministrisë së Pushtetit Lokal, z. Goran Rakic

   Raportim
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Raportimi i bordit të Radio Televizionit të Kosovës, lidhur me procesin e zgjedhjes së drejtorit të përgjithshëm të RTK-së.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës

  • 3. Shqyrtimi i raportit vjetor të Agjencisë së Statistikave të Kosovës

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur më 10.06.2020

  • 3. shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.07/L-015 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës

   I miratuar
  • 4. Diskutimi i planit të punës së Komisionit për vitin 2020

  • 5. Diskutim lidhur me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, sipas Aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, Rasti nr.KO203/1