Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 28
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 2
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e datës 8 dhe 10.12.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Planeve të Performances për vitin 2021, të agjencive të pavarura që i raportojnë Komisionit;

  • 4. Të ndryshme;

  • Rendi i ditës
  • 1. Shqyrtimi i Propozim - Vendimit të Qeverisë, për zgjedhjen e bordit të ARKEP-it;

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 24.11.2020 dhe 1.12.2020;

  • 3. Raportim i z.Blerim Kuqi, ministër i Ekonomisë dhe ambientit, lidhur Rekomandimet e dala nga “Raporti për vendin për vitin 2020, i Komisionit Evropian”;

  • 4. Miratimi i Rekomandimeve të dala nga “Raporti për vendin për vitin 2020, i Komisionit Evropian”;

  • 5. Te ndryshme;

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 24.11.2020;

  • 3. Diskutim lidhur me Rekomandimet e dala nga “Raporti për vendin për vitin 2020, i Komisionit Evropian”, të ftuar ministrat dhe përfaqësuesit e agjencive të pavarura;

  • 4. Te ndryshme;

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 17.11.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Raportit të Panelit për zgjedhjen e “Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit – ARRU”;

  • 4. Propozimi për Kryesues dhe anëtarë të Komisionit të Auditimit të NP KOSTT;

  • 5. Te ndryshme;

Filtro
 • Meetings:2
 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Ferat Shala , Fidan Rekaliu , Hekuran Murati , Memli Krasniqi , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Endrit Shala

  Të ftuar: ARKEP dhe Telekomi i Kosoves

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 15.07.2020;

  • 3. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me blerjen e kompanisë IPKO;

  • 4. Raportim i bordit të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare – ARKEP, lidhur me obligimet e NP Telekomi i Kosovës ndaj ARKEP-it, si dhe raportim i UD kryeshefes ekzekutive për gjendjen ne NP Telekomi i Kosovës;

  • 5. Te ndryshme;

 • Të pranishëm: Doruntinë Maloku- Kastrati , Elbert Krasniqi , Endrit Shala , Ferat Shala , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Pal Lekaj , Valentina Bunjaku-Rexhepi , Zoran Mojsilović

  Munguan: Adem Hodža , Memli Krasniqi

  Të ftuar: KPMM dhe ARRU

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e datës 28.5.2019; 1 dhe 2.6.2020;

   I miratuar
  • 3. Formimi i Grupit të punës për zgjedhjen e Bordit të NP KOSTT;

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Komisionit të Pavarur për Miniera dhe Minerale – KPMM për vitin 2019;

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit – ARRU për vitin 2019;

   I miratuar
  • 6. Të ndryshme;