Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 15
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 1
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.10.2020 dhe 3.11.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian;

  • 4. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 22.10.2020 dhe 03.11.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.07/L-016 për rimëkëmbjen ekonomike – COVID-19, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 07/L-029 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-089 për deminim humanitar, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

  • 5. Të ndryshme.

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e datës 23.10.2020;

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 07/L-005 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 03/L-048 për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë, i plotësuar dhe i ndryshuar me Ligjin nr. 03/L-221, me Ligjin nr. 04/L-116, me Ligjin nr. 04/L-194, me Ligjin nr. 05/L-063, dhe me Ligjin nr. 05/L-007;

  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr.07/L-016 për rimëkëmbjen ekonomike – COVID-19, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së;

  • 5. Të ndryshme.

 • Të pranishëm: Albert Kinolli , Arbëreshë Kryeziu - Hyseni , Blerta Deliu-Kodra , Branislav Nikolić , Faton Bislimi , Fitore Pacolli- Dalipi , Gazmend Gjyshnica , Haxhi Shala , Ismet Beqiri , Veton Berisha

  Munguan: Bekë Berisha , Uran Ismaili

  Të ftuar: Shefi i BE-së në Prishtinë

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës;

  • 2. Takim me Shefin e Zyrës dhe Përfaqësuesin Special të BE-së në Kosovës, Tomáš Szunyog në lidhje me Raportin për Kosovën 2020 të publikuar nga Komisioni Evropian;

  • 3. Të ndryshme