Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 10
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 2
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Komisionit Funksional në Projektligjin nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhjet e mbajtura më, 28.10.2020 dhe 2.11.2020

  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.07/L-16 për Rimëkëmbjen Ekonomike - COVID-19, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Transfere

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Projektligjit nr. 07/L-029 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-089 për deminim humanitar, me raport të Komisionit funksional për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Projektligjit nr. 07 / L-05 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03 / L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë,

  • 3. Shqyrtimi i raportit me amendamente i Projektligjit nr. 07 / L-16 për rimëkëmbjen ekonomike –Covid 19

 • Të pranishëm: Adem Hodža , Albert Kinolli , Fetah Rudi , Fidan Jilta , Igor Simić , Ivan Todosijević , Ljubinko Karadžić , Miljana Nikolić , Rasim Selmanaj , Veton Berisha , Zoran Mojsilović

  Të ftuar: Dalibor Jevtic, Ministër për kthim dhe komunitete

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procerverbalit nga mbledhja e kaluar

  • 3. Raportimi i ministrit për kthim dhe komunitete z.Dalibor Jevtic

   Raportim
 • Të pranishëm: Adem Hodža , Albert Kinolli , Arbër Rexhaj , Elmi Reçica , Fetah Rudi , Ivan Todosijević , Ljubinko Karadžić , Miljana Nikolić , Veton Berisha , Zoran Mojsilović

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mbajtura, me datë: 14.08, 22.09, dhe 29.09.2020

  • 3. Shqyrtimi në detaje dhe miratimi i Planit të Punës për vitin 2020

   I miratuar
  • 4. Nisma legjislative e Komisionit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.03/L-064 për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës

   I miratuar