Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 35
 • Dëgjime publike: 0
 • Projektligje të shqyrtuara: 15
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i raportit me rekomandime nga Komisionet e përhershme të Projektligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021.

   I miratuar
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

  • 2. Votimi në parim i Projektligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

   I miratuar
 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Gazmend Abrashi , Hekuran Murati , Kujtim Gashi , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Verica Ćeranić , Veton Berisha , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbaleve nga mbledhjet e mbajtura të Komisionit, datë 2, 4 dhe 9 dhjetor 2020

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2019

   I miratuar
  • 4. Votimi i Raportit vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2019

   I miratuar
  • 5. Votimi në parim i Projektligjit nr.07/L-041 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2021

  • 6. Të ndryshme

 • Të pranishëm: Fatmir Rexhepi , Fikrim Damka , Hekuran Murati , Mimoza Kusari-Lila , Shkelzen Hajdini , Veton Berisha , Yllza Hoti

  Munguan: Bedri Hamza , Gazmend Abrashi , Kujtim Gashi , Verica Ćeranić

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Votimi i Raporti vjetor të punës së Komisionit për Ndihmë Shtetërore dhe Raportit të Ndihmës Shtetërore për vitin 2019

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.07/L-029 për ndryshimin dhe polëtsimin e Ligjit nr.04/L-049 për deminim humanitar

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Kërkesës së Fondit të Kursimeve Pensionale të Kosovës për miratimin e taksave vjetore për vitin 2021

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Agjencisë Kundër Korrupsionit vitin 2019

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit vjetor financiar të Radiotelevizionit të Kosovës për vitin 2019